Κατασκευάζουμε ιστοσελίδες που προσαρμόζονται ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης, ώστε ο χρήστης να μην χιάζετε να κάνει μεγέθυνση η πλάγιο σκρόλ για να διαβάσει το περιεχόμενο της σελίδας.

Κατασκευάζουμε ιστοσελίδες που προσαρμόζονται ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης, ώστε ο χρήστης να μην χιάζετε να κάνει μεγέθυνση η πλάγιο σκρόλ για να διαβάσει το περιεχόμενο της σελίδας. Κατάλληλες για smartphones και tablets.